Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Laboratorij

KIBLA2LAB

04.05.2020 12:40

KIBernetični Laboratorij KIBLA je bil ustanovljen 1996 v Narodnem domu v Mariboru, kot eden izmed prvih računalniških laboratorijev s prostim in javnim dostopom do računalniške opreme in interneta v Sloveniji. V okviru projekta RUK (2019-2023), eni izmed razvojnih mrež centrov slovenskih laboratorijev za raziskovanje umetnosti in kulture, se vzpostavlja KIBLA2LAB na Portalu, Valvasorjeva 40 v Mariboru. 

Mentor KIBLA2LAB

mag. Zoran Poznič

Poslanstvo

Na področju umetnosti, kulture, znanosti, tehnologije in gospodarstva zagotavlja raziskave in specifična izobraževanja, vzpostavlja inkubator za ideje, razvoj idej, načrtovanje in produkcijo idej, implementacijo idej na trgu ponudb, ter vzpostavlja povezovanje s partnerji: z gospodarskimi subjekti, raziskovalnimi inštituti, fakultetami in univerzami, kulturnimi in umetniškimi organizacijami in institucijami, nevladnimi organizacijami in javnimi zavodi.

Specifični okvir 

Testni, produkcijski in izvedbeni laboratorij bo stičišče raziskovalne, produkcijske in artistične dejavnosti. Postopno bomo nadgrajevali raziskovalni intermedijski in interdisciplinarni laboratorij s sodobno tehnologijo, v prvi fazi z opremo za 3D skeniranje večjih stavb in urbanih površin, 3D oblikovanja in fotogrametrijo, geolokacijski VR, AR in MR vizualizacije (navidezna, razširjena in mešana resničnost) za različne potrebe, volumetrični video in film, izdelavo maket in 3D objektov. Aktivnosti, od zamisli in zasnove do modeliranja v vzpostavljenih digitalnih okoljih in realizacije v želeni formi, virtualni ali materialni kot pripravi za plasiranje na trg. 

Naloge laboratorija 

Namen KIBLA2LAB je interdisciplinarno izobraževanje in ustvarjanje interdisciplinarnih storitev in produktov. Vzpostavljal bo namensko infrastrukturo. Nenehna nadgradnja akcijskega načrta za delovanje, vzpostavitev interdisciplinarnih ekip po posameznih projektih, z uporabo kreativnih metod (dvojni diamant in kreativni idejni modul), izdelava delovnih in poslovnih načrtov za projekte, kontinuirano izobraževanje, kreativna srečanja in osredotočene delavnice z zunanjimi sodelavci in komunikacija med kreativnim sektorjem in trgom, so temelji delovanja laboratorija KIBLA2LAB.

Programske in vsebinske usmeritve kibla2lab

- digitalizacija naravne, umetnostne, kulturne in industrijske dediščine 
- ustvarjalno zdravje: humanizacija farmacije in medicine 
- tehnologija za demokratične procese in kritično refleksijo 
 

1. Digitalizacija naravne, umetnostne, kulturne in industrijske dediščine 

Objekte in zgodbe iz preteklosti in predstave o njih povezujemo s sodobnim družbenim kontekstom kot posodobljeno identiteto in socialno povezanost. Razvijali bomo digitalizacijo umetnostne, kulturne, industrijske in naravne dediščine, VR, AR in MR aplikacije, 3D in 4D tehnologije, digitalno kartografijo, interaktivno mapiranje, digitalno pripovedništvo. 

2. Ustvarjalno zdravje: humanizacija farmacije in medicine 

Ustvarjalno zdravje nudi vsebine radikalnih sprememb v odnosu do zdravja in odnosu do lastnega telesa, prehrani, zdravstvu, staranju in umiranju, razvijali bomo oblikovane metode, ki povezujejo farmacijo, alternativne metode, zdravstvo in potrebe državljanov; nudili ranljivim in alternativnim skupinam glas in razvijali spekulativne in praktične alternative za skupne prakse in aplikacije. Povezali se bomo z organizacijami in inovatorji v mednarodni mreži.

3. Tehnologija za demokratične procese in kritično refleksijo 

Naša družba postaja vedno hitreje in vedno bolj odvisna od tehnologije. Hitreje in bolj kot zmore človek razumeti, bolje kontrolira stvarnost in vpliva nanjo. Pomembno je zagotoviti odprte, transparentne in vključujoče procese, ki so pomembni za vse. Osredotočali se bomo na svetovno omrežje, pakete podatkov, umetno inteligenco, kvantno računalništvo in razvoj v etiko vzpostavljajočih se tehnologij, modelov in algoritmov v okviru sodobnih družboslovnih znanosti. Izdelovali bomo digitalne infografike, animacije, AV produkcijo, mobilne aplikacije, interaktivne namestitve, trajnostne modele in strategije, e-knjige, IKT v vsakdanji rabi neprivilegiranih skupin - otroci s posebnimi potrebami, invalidi, slepi in slabovidni, gluhi in naglušni, upokojenci in starostniki.

KIBLA2LAB


Kibla Portal, 2. nadstropje
Valvasorjeva ulica 40
2000 Maribor

Kontakt:


E-mail: poznic.zoran@gmail.com

Deli:

Projekti KIBLA2LAB