Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Delavnica

KIBLIX 2019 Delavnica BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica: Micro:bit

07.12.2019 14:52

Intermedijska delavnica bo omogočala sodelujočim podrobnejše razumevanje sodobne tehnologije ter njeno upravljanje oziroma manipulacijo, ki je danes preko hitrega razvoja računalnikov in pametnih telefonov postala dostopna vsem. Večina se nas ne zaveda potencialov tehnologij, ki nas obdajajo, te nam omogočajo, da se lahko v vsakem trenutku povežemo v mreže z drugimi podobnimi napravami, ki beležijo vrednosti in podatke iz naše neposredne ali oddaljene okolice.

Namen delavnice je, ob kreativnem ustvarjanju, vzbuditi zanimanje za nove tehnologije pri vseh generacijah, njihovo spoznavanje nam omogoča, da se bolje zavedamo tako pozitivnih kot tudi negativnih učinkov, ki jih neizmerni razvoj tehnologij in njihova vse večja dostopnost povzroča. Hkrati pa nudi vpogled v nove vzorce kreativnega razumevanja, ustvarjanja in manipuliranja z orodji, ne glede za kaj so ta orodja namenjena ali izdelana. Nauči nas tudi, da je potrebno tehnologijo, če želimo biti kreativni, tudi upravljati in nadzorovati in se ne le odzivati ali nemo opazovati. Delavnica bo obsegala uvodni del, s spoznavanjem mikrokontrolerja, ter predstavitev računalniških in mobilnih aplikacij za programiranje in komuniciranje z mikrokontrolerjem. Kreativni del delavnice bo temeljil na konkretni uporabi naprav, ki bodo preko programske aplikacije oziroma vmesnika omogočale realno časovno odzivnost s svetlobo in zvoki, ki jih bodo izdelali sodelujoči.

Delavnica je namenjena vsem starostnim skupinam, udeležba pa brezplačna.
Prijave sprejemamo na: peter.lubej@kibla.org

Vljudno vabljeni!

Skupina BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica, ki jo sestavljajo diplomanti beneške Akademije lepih umetnosti, se je formirala med študijem leta 1996. Skupina, ki ustvarja lastno produkcijo na širokem polju sodobnih umetniških praks, razstavlja doma in v tujini, poleg tega pa sodeluje tudi v številnih mednarodnih rezidenčnih programih v tujini, na delavnicah in seminarjih. Dela skupine BridA so bila odkupljena za več mednarodnih zbirk sodobne umetnosti. Leta 2015 je za 20 letno uspešno delovanje na področju umetnosti prejela najvišje priznanje Mestne občine Nova Gorica, nagrado Franceta Bevka, leta 2018 pa medna-rodno nagrado tesla. Med drugim so prejemniki štipendij Iaspis, ki jo podeljuje Ministrstvo za kulturo Švedske, in Culture Bridges, ki jo pod okriljem EU podeljuje British Council.

http://www.brida-kud.si/

_________

KIBLIX 2019 Delavnica
BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica: Micro:bit
MMC KIBLA, petek, 6. december 2019, od 10. do 12. ure

Deli: