Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Festival

Festival KIBLIX 2019

15.11.2019 00:00

Kiblix se v časovnem paketu 2019–2023 usmerja v raziskavo in kritiko sodobnih tehnoloških medijev ter njihovo mehko uporabo v sodobni umetnosti, kulturi in izobraževanju.

STOPNJA PRISOTNOSTI

Lekcija ∞: virtualna, obogatena in mešana resničnost.

Pri vsakem tehnološkem mediju je conditio sine qua non tista tehnologija, ki brezhibno deluje, saj se pri konceptualizaciji, prepletu tehničnih zakonitosti in vsebin, torej pri izvrševanju idej in konceptov v kreativnih laboratorijih zaradi pomanjkanja učinkovite tehnološke podpore vedno zaplete. Pod okriljem velikih korporacij se namensko in sistematično podpira vedno hitreje rastoč razvoj velikih tehnoloških dosežkov, nenehna optimizacija tehnologije je plod številnih raziskav in osredotočenega dela, da bi se lahko na tržišču ponudila strojna in programska orodja za izdelavo novih vizij in produktov za najrazličnejše uporabnike.

Umetniški medij, da ali ne? Po eni strani gre za preslikavo, imitacijo umetniškega dela, razporejanja v galeriji, arhiviranja, dokumentiranja, zgodovinjenja in po drugi strani medij kot umetnost, ki ni nujno podobotvorna, ampak lahko raziskuje medij kot tak in njegove meje, kreativna nadgradnja medija, kreativna raba medija. Dokler medija ne poznaš postopkovno, procesualno, ne moreš z njim manipulirati, ustvarjati, kritično razmišljati o njem – razen o vsakodnevnih učinkih in socialnih posledicah, ki jih opažamo v smeri dehumanizacije tehnologije ali trde digitalizacije.

VR razstava: Navidezna umetnost
Umetniki in umetnice:

Christian Lemmerz
Paul McCarthy
Yu Hong
V sodelovanju s Khora Contemporary

Tomo Križnar in Bojana Pivk Križnar
V sodelovanju z Delavskim domom Trbovlje

Zvočni perfromans
OR poiesis

Predavatelji
Michael Takeo Magruder
Mark Farid
Dr. Shourideh C. Molavi (Forensic Architecture)
Maribor Hardware Meetup

Delavnice
Michael Takeo Magruder
Mark Farid
BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica

URNIK KIBLIX 2019

Sreda, 4. 12. 2019
18.00  Maribor Hardware Meetup  
20:00  Predstavitev Khora Contemporary (Allegra Shorto, umetniška vodja)
20:30  Odprtje razstave Navidezna umetnost / Khora Contemporary: Christian Lemmerz, Paul McCarthy, Yu Hong in Delavski dom Trbovlje: Tomo Križnar

Četrtek, 5.12.2019
14:00 Delavnica prenosa veščin: Michael Takeo Magruder
18:00 Predavanje / Michael Takeo Magruder (US/UK): VR umetnost v post-digitalni dobi: estetska in kritična raziskovanja virtualnih tehnologij in kontekstov v sodobni umetnosti
18:45 Predavanje / Mark Farid (UK): Seeing I
19:30 Pogovor z umetnikoma

Petek, 6.12.2019
10:00 – 12:00 Delavnica “Microbit”, BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica (SI)
16:00 Vodstvo po razstavi Napeta sedanjost, KIBLA Portal (Valvasorjeva 40)
18:00 Predavanje / Dr. Shourideh C. Molavi (Forensic Architecture): Kmetijsko vojskovanje v Gazi. Raziskovanje sodobnih izraelskih kolonialnih praks. Z dr. Molavi se bo pogovarjal Boris Vasev.
20:00  Zvočni performans / OR Poiesis: Urok tišine. Kamnolom KISETSU

------------------------------------------

NAVIDEZNA UMETNOST

Umetniki in umetnice:
Christian Lemmerz, Paul McCarthy in Yu Hong


Navidezna resničnost postaja vedno bolj tudi resnična resničnost in okolje ustvarjanja umetnosti. Povezali smo se s Khora Contemporary iz Kopenhagna, Danska, ki z umetniškimi projekti preučuje zmožnosti in učinkovanja sodobnih tehnologij. Umetnikom in umetnicam nudijo ustrezno pomoč, da razvijejo in sprostijo domiselne vizije in raziskujejo nov medij in njegove izraznosti.

Khora Contemporary spada med pionirje uporabe fascinantnega novega medija, ki skozi umetniška dela zagotavlja vrhunsko kakovost gledalčeve izkušnje. Na njihovem seznamu so svetovni umetniki in umetnice – ameriška Tony Oursler in Paul McCarthy, nemški Christian Lemmerz, nemško-ameriški Erik Parker, kitajska Yu Hong in ukrajinski Nikita Shalenny – ki jih predstavljamo tudi pri nas.

V izbranih umetniških stvaritvah navidezne resničnosti spoznavamo, kaj so ustvarili s pomočjo tehnologije, kako obravnavajo prostor in interaktivnost, kako plastijo posamezne elemente in jih umeščajo v okolja, do kod jih in nas prevzamejo širine in globine zamišljenih ambientov in koliko nanje lahko vplivamo in v njih počnemo. Z revijo VR del seznanjamo javnost z novim področjem in vzpodbujamo slovenske umetnice in umetnike, da spoznajo medij, pričnejo razmišljati v njegovih kontekstih in se ga morda lotijo.

Razstavo bo odprla Allegra Shorto, umetniška vodja Khora Contemporary

Razstava bo na ogled do 28. decembra 2019

Produkcija: Združenje KODA MODRO

MICHAEL TAKEO MAGRUDER
Predavanje: VR umetnost v post-digitalni dobi: estetska in kritična raziskovanja virtualnih tehnologij in kontekstov v sodobni umetnosti

V predavanju bo vizualni umetnik in raziskovalec Michael Takeo Magruder (ZDA/VB; www.takeo.org) govoril o svojem delu, pri katerem združuje virtualna okolja v realnem času in potopitvene tehnologije s sodobno umetniško prakso. Michael bo predstavil in razpravljal o lastnih mednarodno uveljavljenih projektih s tega področja, ki jih je skupaj s sodelavci realiziral v obdobju zadnjih dvajsetih let.

Delavnica: Na delavnici bo vizualni umetnik Michael Takeo Magruder skozi izmenjavo izkušenj in diskusijo predstavil več svojih nagrajenih umetniških projektov, v katerih so uporabljene virtualne tehnologije ter VR očala zadnje generacije. Udeležence vabimo, naj s seboj prinesejo lastne VR projekte oz. koncepte v nastajanju ter se o njih pogovorijo z Michaelom in ostalimi sodelujočimi.

MARK FARID
Predavanje: Seeing I

Po navdihu Eksperimenta v zaporu Stanford psihologa Philipa Zimbarda (1971), Simulakra in simulacije filozofa Jeana Baudrillarda (1981) in dela umetnika Josha Harrisa Tišina: Živimo v javnosti (1999) bo projekt z naslovom Seeing I umetnika Marka Farida omejil na galerijski prostor, kjer bo podvržen simuliranemu življenju projektnega Drugega. Kako bo neprekinjen tok umetnih pogledov in zvokov začel vplivati na umetnikov lastni notranji monolog, glede na to, da odnos z Drugim ne obstaja? Mark Farid v času trajanja projekta ne bo imel stikov z ljudmi, ki bi bili pomembni (prisotni) v njegovem resničnem življenju. Na ta način bo njegov posredni odnos z Drugim postal osrednja pripoved tega umetniškega projekta. Projekt Seeing I dihotomijo prirojeno-ali-privzgojeno prilagodi digitalni dobi, pri čemer obravnava vprašanje, kolikšen delež posameznika je prirojeni jaz in kolikšen delež je posledica okolja in kulture. Kako bo teh 14 dni spremenilo Faridovo gibanje, njegove posebnosti, njegovo osebnost in predvsem njegov način razmišljanja? Ali bo brez možnosti svobodne odločitve o tem, kdo in kakšen je, Faridova zavest dovolj, da prepreči bistvene spremembe?

DR. SHOURIDEH C. MOLAV (FORENSIC ARCHITECTURE)
Predavanje in pogovor: Kmetijsko vojskovanje v Gazi. Raziskovanje sodobnih izraelskih kolonialnih praks

Predavanje analizira zgodovinsko uvedbo in trenutno vzdrževanje vzhodne 'meje' med okupiranim območjem Gaze in Izraelom po t. i. množičnem protestnem shodu vrnitve (Great March of Return), ki se je zgodil leta 2018. Ob upoštevanju več kot sedem desetletij trajajočega izraelskega naseljenskega kolonializma se je – z odrekanjem dostopa Palestincem do njihovih kmetijskih zemljišč, ponavljajočimi se vojaškimi spopadi, uničenjem obdelovalnih površin in njihovem izkoriščanju za pašnike ter najnovejšo prakso škropljenja s herbicidi iz zraka – izoblikoval 'varovalni pas' vzdolž meje Gaze z Izraelom. Med množičnim protestnim shodom je počasno nasilje postopne uvedbe meje doseglo svoj vrhunec v hitrem ubijanju človeških teles. S pomočjo raznih vizualnih in terenskih metodologij bo pogovor razkril povezavo med takšnimi oblikami nasilja ter lociral uničenje okolja, kakor tudi uničenje telesa, v prostoru in času. Pri tem avtorica preučuje načine, na katere je mogoče dokumentirati pričevanje zemlje (vzporedno s človeškimi pričevanji) ter s tem razkrinkati historični izbris državnih zločinov in razgaliti oblike trajajočega nasilja naseljenskega kolonializma.

Z gostjo se bo pogovarjal Boris Vasev.

BridA/Tom Kerševan, Sendi Mango, Jurij Pavlica
Delavnica: Micro:bit


Intermedijska delavnica bo omogočala sodelujočim podrobnejše razumevanje sodobne tehnologije ter njeno upravljanje oziroma manipulacijo, ki je danes preko hitrega razvoja računalnikov in pametnih telefonov postala dostopna vsem. Večina se nas ne zaveda potencialov tehnologij, ki nas obdajajo, te nam omogočajo, da se lahko v vsakem trenutku povežemo v mreže z drugimi podobnimi napravami, ki beležijo vrednosti in podatke iz naše neposredne ali oddaljene okolice.

OR poiesis
Urok tišine
Kamnolom KISETSU
zvočni performans


OR poiesis se v zvočnem performansu Urok tišine (2019) zavije v prividnost kamnitega molka in iz anemičnosti privzdigne praznino. Kamen, z dotikom, z dihom prebudi za oglušelo telo. Urok tišine je performativno delo projekta Kamnolom KISETSU, ki ga je umetnica razvila kot 8 kanalno zvočno kompozicijo za prostor Steklenik (september–november 2019) in kamniti instrument. V performans Urok tišine bo umetnica vključila kamniti instrument. Za Kamnolom KISETSU je umetnica zapisala: “Človek živi v prepričanju, da mu napredna tehnologija omogoča življenje brez smisla in mimo sinhronosti s kozmosom, a telesa nam kažejo, da temu ni tako. Senzualna, snovno čutna vez s svetom nas prestavi na globok rob zaznave. Že vrsto let opravljam akustično poetično študijo zapuščenega kamnoloma. V jedru zvočne kompozicije je kamen, tišina, poetika prostora in zvočnost določenega kraja v razširjenem, cikličnem času, raztezajoč se čez več let. Odmev kamnitega vrta je neobremenjen s hitrostjo sprememb, ki bi jih vsiljevala potreba po monetarizaciji. Prav kamen človeka tesno pripenja na prastare, izvorne, kozmične prvine planeta. Moj namen je ojačati vibracijske kvalitete kamenja, jih dvigniti v slišno območje človeka in integrirati kot interaktivno zvočno-frekvenčno polje, ki zveni s človekom, njegovim telesom in zavestjo. Zanima me obnašanje različnih snovnih ter bio-morfnih polj ter njihova interferenca.”

MARIBOR HARDWARE MEETUP

Maribor Hardware Meetup je serija dogodkov, kjer si zainteresirani za svet elektronike, telekomunikacij in drugih tehničnih področij izmenjujemo izkušnje, strokovna znanja ter skupaj ustvarimo kak zabaven projekt. Na vsakem srečanju se zvrstijo tri predavanja, skozi katere spoznavamo zanimivo uporabo elektronike v industrijskem okolju, nove tehnologije in njihovo uporabo ter dobimo praktičen vpogled v uporabo teh tehnologij doma in v radioamaterskem svetu. Vsebinsko se navezujemo na elektroniko, tiskana vezja, telekomunikacije, IoT (Lora, NB-IoT..), firmware, 3D tiskanje in lasersko rezanje, embedded rešitve (Raspberry Pi, BeagleBone), mikrokrmilniki in druge rešitve ter še mnogo drugega. Dogodek organizira Radioklub "ŠTUDENT" Maribor S59DXX (http://s59dxx.uni-mb.si/), kjer mladi in mladi po srcu raziskujemo in ustvarjamo na področju telekomunikacij in elektronike, včasih skupaj splezamo na bližnji hrib, kjer postavimo kako anteno ali dve in tako v prijetni družbi raziskujemo in ustvarjamo. Maribor Hardware Meetup sponzorira Inštitut IRNAS (https://www.irnas.eu/). IRNAS je hardverski laboratorij, specializiran za hiter razvoj, prototipiranje ter izdelavo stroškovno učinkovitih IoT rešitev in strojne opreme.


_____

KIBLIX 2019
Festival umetnosti in tehnologije
4.–6. 12. 2019
MMC KIBLA, Ulica kneza Koclja 9, Maribor
 

Deli: