Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Festival

KIBLIX 2020—2021: Virtualni svetovi danes

21.01.2021 13:37

KIBLIX 2020—2021: Virtualni svetovi danes

Mednarodni festival umetnosti, tehnologije in znanosti


Mednarodni festival umetnosti, tehnologije in znanosti KIBLIX se v usmerja v raziskovanje in kritiko sodobnih tehnoloških medijev ter njihovo uporabo v sodobni umetnosti, kulturi in izobraževanju. Skladno s Kiblinim dolgoročnim vsebinsko-raziskovalnim fokusom na tehnologije razširjene resničnosti (XR) in zavedanjem, da je leto 2020 najbolj »virtualno leto« do sedaj, v središče letošnje edicije festivala KIBLIX postavljamo vprašanje: kateri in kakšni so virtualni svetovi danes? 

Tukaj ne gre za vprašanje fascinacije nad tehnologijo kot tako, temveč za kritično vrednotenje presečišč in ločnic med virtualnim in fizičnim. Na eni strani se namreč soočamo z neizprosno ambicijo industrije po razvoju prepričljivih tehnologij, ki oblikujejo virtualno tako, da le-to v celoti prevzema, nadzira in podreja fizično, medtem ko na drugi strani nenehno blažimo nekompatibilnost tehnologije z našo materialno realnostjo. KIBLIX 2020 tako v središče postavlja izkušnjo človeka – z vsemi materialnimi omejitvami in družbeno-političnimi okoliščinami, ki pogojujejo telo – pri čemer virtualna okolja razumemo kot prostore spekulativnih realnosti, spremenljivih identitet in hkrati vedno bolj perečih družbenih transformacij. 

Mednarodni festival KIBLIX 2020—2021 poteka v novi COVID-19 hibridni obliki s preddogodki od 24. novembra 2020 naprej, s težiščem v decembru 2020 in skozi leto 2021. Ob umetniško-raziskovalnih projektih, ki bodo v celoti predstavljeni na spletišču in v skladu z možnostmi "lock-unlock" tudi fizično na razstavišču KIBLA PORTAL, bo vključeval tudi seminarje, tematske panele, avdiovizualne nastope, GameJam v karanteni in druge virtualne aktivnosti.

SPLETNA STRAN in PROGRAM KIBLIX 2020—2021

Deli: