Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Pilotni projekti

Avtohtona flora Slovenije: geolokacijski informativni AR in prepoznavanje s strojnim vidom AI

21.05.2020 14:52

Avtohtone rastline in živali Slovenije, digitalni prototipi pripovedništva iz zakladnice slovenske naravne dediščine, slovenskih avtohtonih rastlin in ekosistemov kot obogatena resničnost (AR) aplikacija v botaničnih vrtovih, krajinskih in mestnih parkih, zavarovanih območij ipd. tako direktno na lokacijah, kot tudi na spletu.

Splošni okvir: V povezavi in preseku umetnosti, arhitekture, urbanizma, oblikovanja, umetnosti, izobraževanja, turizma, promocijskih dejavnosti, preživljanje kvalitetnega prostega časa za vse starostne skupine in tipe prebivalstva, priseljencev, turistov in obiskovalcev. 

Zbirke in zgodbe iz zakladnice slovenske naravne dediščine in slovenskih avtohtonih živali, rastlin in ekosistemov so relevantne za številna sodobna pereča družbena vprašanja, kot so socialna in nacionalna identiteta, preživetje, varnost živil, trajnostna naravnanost, ponovno povezovanje z naravo, krožna ekonomija, tradicija in prihodnost itd.

Razvoj interaktivnega digitalnega pripovedništva in raziskava možnih povezav lokalne, regionalne in nacionalne naravne in kulturne  dediščine; razvoj in kreativna uporaba virtualnih digitalnih orodij in vključevanje elementov naravne flore in favne v interdisciplinarni kombinaciji. 

Oblikovali bomo nekaj digitalnih prototipov znanstveno umetniške interaktivne mobilne in spletne aplikacije, AR

Digitalni prototipi se bodo delno razvijali in testirali v botaničnih vrtovih, razvijanje aplikacij obogatene in opcijsko mešane resničnosti se bodo razvijale v KIBLA2LAB-u.

Pričakovan rezultat: 

1. interaktivna aplikacija za različne nosilce

2. interaktivna znanstveno-umetniška instalacija 

Deli: