Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Laboratorij

DDTlab

04.05.2020 13:00

Raziskovalni laboratorij DDTlab deluje na področju kibernetike, virtualizacije, BCI sistemov in robotike. Laboratorij omogoča regionalno, nacionalno in mednarodno povezljivost. Vse bolj prisotna robotizacija v naši družbi postavlja zahteve za humanizacijo tehnologije. Robotizacija predstavlja eno izmed ključnih vej napredka na začetku 21. stoletja. Razvoj gre v smer vse večje avtonomnosti, fleksibilnosti in trajnosti. Tako sodoben »stroj« ni namenjen samo mehanskemu izvrševanju ene same funkcije, temveč postaja vse bolj samostojen akter, namenjen reševanju kompleksnih problemov, pred katere je postavljen_a posameznik_ca, gospodarstvo, družba in človeštvo. Razvoj robotike je tako v resnici vse bolj razvoj vmesnikov med človekom in robotom ter umetno inteligenco. DDTlab je platforma, kjer nastajajo raziskovalni in izobraževalni projekti, ki združujejo znanost, umetnost, tehnologijo in gospodarstvo.

DDTlab ima vzpostavljene tri laboratorije, ki se med seboj tvorno in harmonično povezujejo.

Vodja laboratorija:

dr. Maša Jazbec


1. VR IN AR LAB
VR (navidezna reničnost) in AR (obogatena resničnost) lahko privedeta do novih in vznemirljivih odkritij na področjih, ki vplivajo na naše vsakdanje življenje. Kjerkoli je preveč nevarno, drago ali nepraktično, da bi človek nekaj storil v realnem svetu, je odgovor oz. rešitev za to navidezna ali obogatena resničnost. Od urjenja pilotov, kirurgov, do zgodovinsko arhitekturnih aplikacij, ki jih upravljajo znanstveniki, nam VR in AR omogočata, da prevzamemo navidezna tveganja, s katerimi naj bi pridobili izkušnje resničnega sveta.

- Produkcija VR izkušenj (Nube 360°, Vertigo Bird 2020, Rudarske zgodbe, NeuroFly).
- Produkcija AR projektov (AR Laibach, LesARius, AR 4.Dritl).
- Delavnice spoznavanja VR tehnologij in delavnice ustvarjanje VR svetov.
- Delavnice spoznavanja AR tehnologij in delavnice ustvarjanja AR aplikacij.

2. KREATIVNA ROBOTIKA LAB
Pod premiso »kreativna robotika« predstavljamo nova inovativna polja interakcije med ljudmi in roboti. Nudimo spoznavanje robotov NAO in robotske roke Yaskawa, predstavljamo delovanje in programsko opremo robotov ter delo s krmilnikom robotske roke Yaskawa. Na izobraževanju ne podajamo znanja zgolj s tehničnega vidika, temveč tudi s humanističnega in umetniškega. Namen tovrstnega izobraževanja je spodbuditi mladino, da razmišlja izven ustaljenih okvirjev, ko gre za uporabo robotov v naši družbi.

Projekt kreativne robotike Yaski je nastal v sodelovanju DDTlaba s podjetjem za industrijsko robotiko Yaskawa. Pri projektu gre za unikaten prenos tehnologije iz industrijskega področja na področje družbenega, ki repetitivni robotski roki vnese vrlino humanosti. Uporabnik_ca ima možnost spoznavati industrijsko robotiko s kreativnimi, umetniškimi in inovativnimi aplikacijami, ki demonstrirajo širšo uporabnost industrijske robotike (»out of the box« principi). Roboti so namreč vse bolj prisotni v našem vsakdanjem življenju, mladostniki in tudi širša javnost pa nimajo možnosti, da bi se lahko seznanili z dosežki robotike. Zaradi tega želimo z demonstracijami inovativnih pristopov k industrijski robotiki omogočiti širjenje tovrstnega znanja. Sodelujemo tudi s šolajočo se mladino, ki ji omogočamo, da lahko razvija in raziskuje robotiko skupaj z nami in se tako v okviru praktičnega dela izobražuje v našem laboratoriju.

Družabna robotika
V DDTlabu se intenzivno ukvarjamo s humanizacijo tehnologij, v okviru katere predstavljamo in razvijamo nove aplikacije za robotiko. Razvili_e smo karakter in identiteto za robota NAO, ki je dobil personalizirano ime Eva. Robotka Eva predstavlja inovativen in kreativen pristop k predstavitvi in učenju o robotiki. Svoja doživetja redno objavlja na svoj Facebook profil in YouTube kanal.

3. BCI LAB
BCI – Brain Computer Interface – vmesnik med možgani in računalnikom je računalniški sistem, ki zajema možganske signale, jih analizira in pretvori v ustrezne ukaze za izvedbo izhodnih aplikacij. BCI sistemi so se na začetku razvijali v smeri biomedicinskih aplikacij, ki omogočajo ponovno gibanje gibalno oviranim osebam in nadomeščajo motorično funkcionalnost. Poleg biomedicinskih aplikacij se danes učinkoviti BCI sistemi uporabljajo tudi na mnogih drugih področjih. Tako se je področje raziskav uporabnosti BCI sistemov razširilo tudi izven medicine, na področja, kot so pametna okolja, umetnost, izobraževanje, igre, oglaševanje itd. V DDTlabu razvijamo nove aplikacije za vmesnike med možgani in računalnikom.

Pri projektih neuro robotike gre za unikaten prenos tehnologije s področja robotike na področje družbenega, ki robotom vnese vrlino humanosti. Uporabnik_ca upravlja gibe industrijskih in humanoidnih robotov preko možgansko-računalniškega vmesnika. Ta omogoča direktno komunikacijo med možgani in napravo, ki jo želimo s pomočjo možganov krmiliti in upravljati. V primeru Neuro Robotike gre za možnost upravljanja robotov z možganskimi signali.

Na BCI delavnicah udeleženci_ke spoznavajo človeške možgane, ta osupljiv organ, sestavljen iz milijarde drobnih celic. Mentorica predstavi BCI – vmesnik med možgani in strojem – računalnikom na zanimiv in interaktiven način. Udeleženci_ke imajo možnost ustvarjati z možganskimi signali: slikati na digitalni platno, pisati, upravljati robotsko kroglico, pisati z industrijsko robotsko roko in upravljati gibe humanoidne robotke Eve.

Deli:

Projekti DDTlab