Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Festival

Festival Speculum Artium

04.05.2020 18:02

Trbovlje so na opotekajoči poti, skozi zgodovinski razvoj, vedno dokazovale svojo avantgardnost na področju kulture. Propad organizacijskih sistemov sociale in produkcije 20. stoletja nujno vodi v razmislek – kako naprej. Novomedijska kultura vsekakor nudi zgodovinsko priložnost, da v našem prostoru ponovno vzpostavimo občutek samozavesti in vere v bodočnost. Sodobna umetnost je pristala v rokah parcialnih znanj in interesov, brezkompromisnega diktata postkapitalistične miselnosti in trgovcev z novci. Nekako se je izmuznila objemu poetov – raziskovalcev. Speculum Artium predstavlja produkcije, ki se porajajo znotraj same strukture novomedijskih praks v svetu:

  • sinteza principa umetnosti in tehnologije
  • socializacija novomedijske produkcije,
  • peljati rdečo nit med tradicionalnimi vizualnimi in novomedijskimi praksami in
  • vzpostaviti kritično refleksijo – subverzivni vmesnik med umetnostjo, tehnologijo in družbo.

http://speculumartium.si/

Deli: