Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Izobraževanje

Izobraževanja na področju kulturnega managementa

30.04.2021 15:26

Izobraževanje predstavlja enega izmed ključnih stebrov našega projekta, ki se udejanja s spodbujanjem in iskanjem presečišč med umetnostjo, znanostjo in gospodarstvom. Preko različnih oblik in vsebin izobraževanj želimo v sklopu projekta razširiti razumevanje na področju intermedijske umetnosti ter ljudi ozavestiti o pomenu kreativnih procesov za razvoj humane digitalizacije prihodnosti.

Zadnje leto se je tako ekipa PiNE posvetila snovanju izobraževanj na področju kulturnega managementa. Z njimi želimo znanje o projektnem načrtovanju in vodenju dogodkov, prireditev, razstav, festivalov in drugih kulturnih dogodkov, prenesti kulturnikom, humanistom, študentom in tistim, ki se s kulturo ukvarjajo zgolj ljubiteljsko.

Zakaj je izvedba izobraževanj potrebna?

Kulturni prostor je z vidika produkcije zelo bogat in raznolik, skozi leta pa se je pokazalo, da v njem primanjkuje več znanja o projektnem vodenju, upravljanju s financami in poznavanju možnosti financiranja. S serijo izobraževanj si prizadevamo zapolniti to vrzel, ki nastaja v širšem prostoru kulture, še zlasti pri mladih, ki so na začetku svoje kulturne poti.

Od načrtovanja do izvedbe v praksi

Udeleženci in udeleženke skozi izobraževanje spoznajo dva pomembna vidika kulturnega managementa. Prvi je usmerjen v načrtovanje projektov, od ideje do izvedbe projekta, po korakih načrtovanja, drugi pa v specifiko projektnega načrtovanja znotraj kulture. Hkrati spoznajo tudi širši kontekst kulture in kako se ta umešča v družbo, pravne vidike kulturnega managementa in oblike, s katerimi lahko izvajamo kulturne dejavnosti, ter možnosti financiranja, ki obstajajo na področju kulture.

Tako pridobijo kompetence projektnega načrtovanja in na drugi strani znanje o specifiki organizacije projektov na področju kulture, s ciljem, da do konca usposabljanja pripravijo akcijski načrt za aktivnost, ki jo želijo v prihodnosti razviti.

Kako potekajo izobraževanja?

Izvedbe izobraževanj zaradi trenutne epidemiološke situacije potekajo na spletu, v sodelovanju z različnimi deležniki na terenu.

V veselje nam je, da smo se za izvedbo povezali z vsemi štirimi kariernimi centri (Univerza v Mariboru, Univerza v Ljubljani, Univerza na Primorskem in Univerza v Novi Gorici), z nekaj visokošolskimi zavodi, ki delujejo na področju kulture in z Javnim skladom za kulturne dejavnosti, s katerim bomo izobraževanja izvedli v njihovih regijskih odborih.

Vas zanima več? Za več informacij nam sledite na naših družbenih omrežjih.

Deli: