Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Festival

Festival IZIS

04.05.2020 18:02

V dosedanjih izvedbah je festival infiltriral intermedijsko umetnost na spored prizorišč v slovenski Istri, se gibal med omahovanjem in udarništvom, institucionalizacijo in gverilo. Skupina umetnikov in kulturnih producentov, ki je festival vzpostavila, sodeluje z Obalnimi galerijami Piran in v času festivalskega dogajanja postavlja v središče razstavišče Monfort. IZIS redno predstavlja dela, ki jih producira koprska PiNA in nudi prostor intermedijskim umetniškim delom ostalih osrednjih slovenskih intermedijskih producentov.

http://stara.pina.si/izis-7-invazija/

Deli: