Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Novica

DDTlab prejemnik posebnega nacionalnega priznanja za inovacijski izziv 2020

07.12.2020 12:50

Projekt BCI slikar je nastal v sodelovanju s Srednjo Tehniško in Poklicno šolo Trbovlje (STPŠ Trbovlje).
Inovatorji: dr. Maša Jazbec - DDTlab, McRUK
dr. Uroš Ocepek, Matic Bernot in Jon Tavčar - STPŠ Trbovlje


Z velikim veseljem in ponosom sporočamo, da je DDTlab prejemnik POSEBNEGA NACIONALNEGA PRIZNANJA ZA INOVACIJSKI IZZIV 2020 - SODELOVANJE KULTURNO-KREATIVNIH INDUSTRIJ IN GOSPODARSTVA na nacionalnem nivoju GZS inovacije za leto 2020, ki predstavlja najvišje priznanje inovativnim dosežkom slovenskih podjetij za inovacijo: BCI slikar.

Zgodovina priznanj za inovativnost sega v leto 1997, ko je se je Območna zbornica Zasavje odločila podpreti drugače misleče posameznike v inovativnih podjetjih in 23. januarja podelila prva regionalna priznanja za najboljše inovacije. Gibanje se je sprva razširilo na druge regije, leta 2002 pa so priznanja pridobila nacionalni značaj. K sodelovanju so pristopile vse regionalne gospodarske zbornice, nacionalni dogodek pa odslej predstavlja izbor najboljših inovacij izmed najboljših v regijah.

To leto torej obeležujemo 24 let podeljevanja na regionalni ravni in 18 let na nacionalni ravni. V preteklih 17 letih so bila v celotni Sloveniji priznanja podeljena preko 10.200 inovatorjem in inovatorkam in več kot 2.980 inovacijam. Na nacionalni ravni je bilo podeljenih 142 zlatih priznanj, priznanja GZS za inovacije pa so prepoznane tako v Sloveniji kot v tujini.

Inovacije, ki jih inovatorji prijavijo na določen regionalni razpis, ocenjujejo člani regionalnih komisij. Ti inovacijske predloge ocenijo na podlagi opisa problema in njegove rešitve, razsežnosti inovacije, opisa stanja na področju inovacije, zaščite inovacije, inovacijske ekipe, uporabnika, trga ter finančnih in trajnostnih učinkov. Skladno z metodologijo ocenjevanja komisije podelijo različna priznanja in za nacionalno raven predlagajo najmanj tri najbolje ocenjene inovacije. Izbor najboljših inovacij iz vseh 13 regij oceni nacionalna komisija, ki podeli priznanja GZS za inovacije na nacionalni ravni.

https://daninovativnosti.gzs.si/

Avtor fotografij: Matjaž Očko

Deli: