Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Pilotni projekti

Dante Copiosus

10.12.2020 16:00

Prostorska instalacija v palači Besenghi degli Ughi obeležuje dva ohranjena kodeksa Božanske komedije s komentarjem, ki sta ob koncu 14. stoletja nastala v Izoli izpod peresa Pietra Campennija. Negativen prizvok, ki ga kopija in kopiranje običajno zavzemata v odnosu do izvirnika, se ob sledenju pomenskemu razvoju izkaže za napačnega, saj je copia – in iz nje izhajajoč pridevnik copiosus (tudi besedovit, zgovoren, domiseln) – v latinščini, ki je bila v Dantejevem času še zmeraj lingua franca, označevala obilje in bogastvo.

Obilje in bogastvo kopiranja Božanske komedije sta dokaz za strast bralcev in raziskovalcev, ki so se zapletli s tem besedilom in zaradi katerih se je sploh ohranilo. Ob odsotnosti kakršnegakoli Dantejevega avtografa pa je tako srečna okoliščina kot prekletstvo filologov hkrati. Dante Copiosus, z izjemo dveh, ne navaja verzov iz Božanske komedije, a zato obiskovalca_ko postavi v središče. Da bi se med ključnimi informacijami, čutnimi dražljaji in mnogoštevilnimi odsevi zapletel_la s tem izobiljem.

Produkcija: HEKA in Stran22
Pilotni projekt je nastal v sodelovanju z Občino Izola, JZP Izola, Italijansko samoupravno narodno skupnostjo Izola, Glasbeno šolo Koper, Turističnim združenjem Izola, ZRS Koper, Inštitutom IRRIS in Mestno knjižnico Izola.

Deli: