Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Pilotni projekti

Exxplorers – Take a Walk on the Invisible Side

14.10.2021 14:00

V sklopu pilotnega projekta Exxplorers – Take a Walk on the Invisible Side razvijamo turistični produkt za raziskovanje alpskega sveta, naravne in kulturne dediščine ter njihove veččutne vsebine (tako digitalne kot analogne). Projekt predlaga alternativno obliko pripovedovanja, v kateri ima uporabnik_ca aktivno vlogo pri raziskovanju lokacije, s spodbujanjem njegove radovednosti, opazovanja in raziskave. Rezultat je nov pristop odkrivanja pokrajine na različnih ravneh (zgodovinska, naravoslovna, kulturna) preko intimne, subjektivne in prilagodljive izkušnje z uporabo razširjene resničnosti.

Pilotni projekt nastaja v sodelovanju s Kooperativo Puntozero z Vidma, VRTeam iz Slovenije in Slovenskim planinskim muzejem Mojstrana.

Deli: