For humanization of technology

RUK is a network of research centers at the intersection of art, science and technology. In this interdisciplinary triangle, we are developing innovative products and services for the soft and humane technology of the future. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund. More ...

Open call

KIBLA2LAB ODPRTI KLIC: Tehniki_ce

25.05.2021 14:53

Iščemo več tehničnih sodelavcev ali sodelavk različnih profilov, možnost redne zaposlitve in najemanja preko študentskega servisa, avtorskih in podjemnih pogod, samostojnega podjetništva, društev in drugih oblik.

Opis del in nalog:
- terensko skeniranje in obdelava skenov

Skeniranje z laserskim skenerjem
-    upravljanje z LiDAR skenerjem Leica RTC 360
-    registracija skenov v Cyclone register 360
-    obdelava skenov v CloudCompare
-    generiranje 3D modelov v Metashape
-    terensko delo, izpit kategorije B, lastni prevoz
-    izkušnje zaželene, niso pa pogoj za prijavo

Življenjepis in kratko motivacijsko pismo pošljite na e-naslov kibla@kibla.org.

Deli: