For humanization of technology

RUK is a network of research centers at the intersection of art, science and technology. In this interdisciplinary triangle, we are developing innovative products and services for the soft and humane technology of the future. The investment is co-financed by the Republic of Slovenia and the European Union from the European Regional Development Fund. More ...

Open call

Javni poziv za pilotne projekte

02.06.2022 09:00

Javni poziv za pilotne projekte na presečišču znanosti, umetnosti in gospodarstva (JP-PR-RUK_1_ 2022)

Mreža RUK objavlja javni poziv za vsebinsko zasnovo inovativnih pilotnih projektov na presečišču znanosti, umetnosti in gospodarstva.

Poziv je namenjen identifikaciiji inovativnih pilotnih projektov na področju kulturnih in kreativnih industrij, ki stremijo k produkciji novih trajnostno naravnanih produktov/storitev, spodbujajo sodelovanja znanosti, umetnosti in gospodarstva na konkretnih projektih ter/ali razvijajo mentorske pristope za stimulacijo sodelovanja znanosti, umetnosti in gospodarstva.

Projekte bodo v letih 2022–2023 izvedli laboratoriji mreže RUK v sodelovanju s predlagatelji, ki so lahko nevladne organizacije, gospodarske družbe, javni zavodi, javne agencije in ostala javna telesa ali samostojni podjetniki in samozaposleni v kulturi.

Predlagatelji lahko zaprosijo za najmanj 5.000,00 in največ 39.000,00 evrov.

Rok za oddajo prijav je 10. julij 2022.

RAZPISNO BESEDILO
PRIJAVNI OBRAZEC

Prijave morajo biti poslane po priporočeni pošti ali neposredno predložene na naslov Kulturno izobraževalno društvo PiNA, Gortanov trg 15, 6000 Koper, ali preko elektronske pošte na naslov pilotni.projekti@pina.si najkasneje do 10. 7. 2022. Pošiljka mora biti poslana oz. izročena v zaprti kuverti ali elektronski obliki s pripisom »Poziv za pilotne projekte«.

Kontaktna oseba za dodatne informacije: Borut Jerman, e-pošta: borut.jerman@pina.si.

Deli: