Za humanizacijo tehnologije

RUK je mreža raziskovalnih centrov na presečišču umetnosti, znanosti in tehnologije. V tem interdisciplinarnem trikotniku razvijamo inovativne produkte in storitve za mehko in humano tehnologijo prihodnosti. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Več ...

Laboratorij

PiNALAB

04.05.2020 12:50

PiNALAB je laboratorij, prostor srečevanja in sodelovanja različnih deležnikov, ki bo zagotovil trajnostno eksperimentiranje in prototipiranje izdelkov ter storitev na preseku med kreativnimi industrijami in gospodarstvom, s poudarkom na področju virtualne in razširjene resničnosti. To bo prvi tovrstni prostor v Istri.

Razdeljen bo na dve ravni. V osnovi bo omogočil najosnovnejše prototipiranje potencialnih produktov in storitev. Opremljen bo z opremo za 3D modeliranje, skeniranje in tiskanje, obdelavo materialov, programiranje, izdelavo in testiranje elektronskih vezij, izdelavo kompleksnejših mehaničnih orodij, vseboval pa bo tudi osnovno mizarsko in kovinarsko delavnico in drugo.

Na drugi ravni bo sledil ideji “razširjene izkušnje” (augmented experience) v smislu eksperimentiranja na področju virtualne in razširjene resničnosti ter najsodobnejših multimedijskih prezentacijskih praks.

Osnovno vodilo PiNALAB-a bo ojačitev človeških čutov in občutkov za ciljno usmerjene izkušnje, s fokusom na socialnih inovacijah, turizmu in izobraževanju. S tehnologijo, znanjem in mreženjem deležnikov bo generiral razvoj na področju inovativnih:

- predstavitvenih praks kulturne in naravne dediščine,
- izobraževalnih orodij in metodologij,
- multimedijskih doživetij za množične prireditve in
- orodij in metod za aktivno participacijo na področju družbenega razvoja.

Vodja PiNALAB:

Marko Vivoda

 

Deli:

Projekti PiNALAB